You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 増 優 席

âm hán việt và cách đọc chữ 増 優 席

âm hán việt và cách đọc chữ 増 優 席
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

増 – Âm Hán Việt : TĂNG

Cách đọc Onyomi : ぞう
Cách đọc Kunyomi : ふ、ま
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 増 :

(ぞうか):gia tăng
える(ふえる): tăng
し(わりまし):tăng thêm hàng chục %

優 – Âm Hán Việt : ƯU

Cách đọc Onyomi : ゆう
Cách đọc Kunyomi : やさ、すぐ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 優 :

 (ゆうせん):sự ưu tiên
しい(やさしい): dễ tính, tốt bụng
れる(すぐれる):ưu việt, xuất sắc

席 – Âm Hán Việt : TỊCH

Cách đọc Onyomi : せき
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 席 :

(せき): ghế ngồi
(していしき): ghế chỉ định
(しゅっせき): có mặt, tham gia

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: