You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 変 選 決

âm hán việt và cách đọc chữ 変 選 決

âm hán việt và cách đọc chữ 変 選 決
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

変 – Âm Hán Việt : BiẾN

Cách đọc Onyomi : へん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 変 :

(へんかん):sự hoán chuyển
わる(かわる):thay, thay đổi
な(たいへんな):vất vả, khổ sở
える(かえる) đổi

選 – Âm Hán Việt : TUYỂN

Cách đọc Onyomi : せん
Cách đọc Kunyomi : えら
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 選 :

(せんたく):giặt giũ
 (せんこう):tham khảo
(せんしゅ):tuyển thủ
ぶ(えらぶ):lựa chọn

決 – Âm Hán Việt : QUYẾT

Cách đọc Onyomi : けつ
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 決 :

(けってい):quyết định
める(きめる):quyết, quyết định
まる(きまる): được quyết định

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
error: