You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 失 突 然

âm hán việt và cách đọc chữ 失 突 然

âm hán việt và cách đọc chữ 失 突 然
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

失 – Âm Hán Việt : THẤT

Cách đọc Onyomi : しつ
Cách đọc Kunyomi : うしな
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 失 :

な(しつれい):thất lễ
(しつぼう):thất vọng
(しつぎょう):thất nghiệp
う(うしなう):thất lạc, mất mát

突 – Âm Hán Việt : ĐỘT

Cách đọc Onyomi : とつ
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 突 :

(とつぜん):đột nhiên
たり(つきあたり):chỗ đường bị tắc do tuyết, không tiến thêm được
(えんとつ) : ống khói
む(つっこむ) : đâm thẳng vào trong

然 – Âm Hán Việt : NHIÊN

Cách đọc Onyomi : ぜん、ねん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 然 :

(ぜんぜん):hoàn toàn
(とうぜん):đương nhiên
(しぜん):tự nhiên
(てんねん):thiên nhiên

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
error: