âm hán việt và cách đọc chữ 委 祝 舞

âm hán việt và cách đọc chữ 委 祝 舞

âm hán việt và cách đọc chữ 委 祝 舞
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

委 – Âm Hán Việt : UY, Ủy

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 委 :

(いいん):ủy viên
(いたくじょう):thư ủy nhiệm
(いいんかい):hội đồng

祝 – Âm Hán Việt : CHÚC

Cách đọc Onyomi : しゅく
Cách đọc Kunyomi : いわ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 祝 :

(しゅくじつ):ngày lễ
う(いわう):chúc mừng
い(おいわい):sự chúc mừng

舞 – Âm Hán Việt : VŨ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 舞 :

(ぶたい): sân khấu
う(まう):nhảy múa
い(おみまい):thăm hỏi người bệnh

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :