You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 婚 招 状

âm hán việt và cách đọc chữ 婚 招 状

âm hán việt và cách đọc chữ 婚 招 状
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

婚 – Âm Hán Việt : HÔN

Cách đọc Onyomi : こん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 婚 :

(けっこん):kết hôn
(みこん):chưa kết hôn
(こんやく):hôn ước
(しんこん):tân hôn

招 – Âm Hán Việt : CHIÊU

Cách đọc Onyomi : しょう
Cách đọc Kunyomi : まね
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 招 :

(しょうたい):chiêu đãi, mời
く(まねく): rủ rê, mời

状 – Âm Hán Việt : TRẠNG

Cách đọc Onyomi : じょう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 状 :

(じょう): thư ~
態(じょうたい):tình thái
(げんじょう):hiện trạng
(ねんがじょう):thiệp mừng năm mới

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
error: