You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 座 降 未

âm hán việt và cách đọc chữ 座 降 未

âm hán việt và cách đọc chữ 座 降 未
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

座 – Âm Hán Việt : Tọa

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : すわ-る
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 座 :

(ざせき):chỗ ngồi
(せいざ):kiểu ngồi gập gối (ngồi tỳ thẳng lên 2 ống đồng, giống như khi quỳ lễ Phật)
る(すわる): ngồi

降 – Âm Hán Việt : Giáng, hàng

Cách đọc Onyomi : こう
Cách đọc Kunyomi : お-りる
ふ-る
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 降 :

(こうしゃぐち):cửa xuống
りる(おりる):xuống (xe)
(いこう):từ giới hạn trở xuống
る(くだる):hạ xuống

未 – Âm Hán Việt : Vị

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 未 :

(みてい):không cố định
(みらい):tương lai gần
(みまん~):chưa đầy

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
error: