âm hán việt và cách đọc chữ 庫 召 保

âm hán việt và cách đọc chữ 庫 召 保

âm hán việt và cách đọc chữ 庫 召 保
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

庫 – Âm Hán Việt : Khố

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 庫 :

(きんこ):két sắt (két đựng tiền
(しゃこ):kho xe

召 – Âm Hán Việt : Triệu

Cách đọc Onyomi : しょう
Cách đọc Kunyomi : め-す
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 召 :

がる(めしあがる):ăn
(しょうしゅう):triệu tập

保 – Âm Hán Việt : Bảo

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : たも-つ
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 保 :

する(ほぞんする):lưu trữ, nhớ lại (file máy tính)

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :