You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 打 伺 幸

âm hán việt và cách đọc chữ 打 伺 幸

âm hán việt và cách đọc chữ 打 伺 幸
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

打 – Âm Hán Việt : ĐẢ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 打 :

(だしゃ) : VĐV đánh bóng (bóng chày)
つ(うつ):đánh đập
わせ(うちあわせ):thảo luận

伺 – Âm Hán Việt : TÝ, TỨ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : うかが
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 伺 :

う(うかがう): thăm hỏi

幸 – Âm Hán Việt : HẠNH

Cách đọc Onyomi : こう
Cách đọc Kunyomi : さいわ、しあわ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 幸 :

な(こううん):số đỏ, phúc phận
せな(しあわせ):hạnh phúc, vui mừng
な(ふこう):bất hạnh
い(さいわい):sự may mắn

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
error: