You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 期 販 指

âm hán việt và cách đọc chữ 期 販 指

âm hán việt và cách đọc chữ 期 販 指
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

期 – Âm Hán Việt : KÌ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 期 :

(きかん): giai đoạn
(ていきけん): phiếu định kì
(ていき): định kì

販 – Âm Hán Việt : PHÁN

Cách đọc Onyomi : はん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 販 :

(はんばい): mua bán
(じどうはんばいき):máy bán hàng tự động

指 – Âm Hán Việt : CHỈ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : ゆび、さ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 指 :

(していせき): ghế chỉ định
(ゆび): ngón tay
す(さす):chỉ, chỏ

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: