âm hán việt và cách đọc chữ 末 若 晩

âm hán việt và cách đọc chữ 末 若 晩

âm hán việt và cách đọc chữ 末 若 晩
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

末 – Âm Hán Việt : Mạt

Cách đọc Onyomi : まつ
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 末 :

(しゅうまつ):cuối tuần
(げつまつ):cuối tháng
(ねんまつ):cuối năm

若 – Âm Hán Việt : Nhược

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : わか-い
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 若 :

い(わかい):rẻ

晩 – Âm Hán Việt : Vãn

Cách đọc Onyomi : ばん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 晩 :

(ばん):tối
(ばんごはん):cơm tối
(こんばん):tối nay
(まいばん):mỗi tối

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :