âm hán việt và cách đọc chữ 果 封 法

âm hán việt và cách đọc chữ 果 封 法

âm hán việt và cách đọc chữ 果 封 法
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

果 – Âm Hán Việt : QuẢ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 果 :

(こうか):hiệu quả
(くだもの):hoa quả
(かじつ): quả
たす(はたす):hoàn thành

封 – Âm Hán Việt : PHONG

Cách đọc Onyomi : ふう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 封 :

(かいふう):mở thư, bóc tem
(どうふう):sự gửi kèm theo
(ふうしょ):thư đã cho vào phong bì dán kín

法 – Âm Hán Việt : PHÁP

Cách đọc Onyomi : ほう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 法 :

(ほうほう):phương pháp
(さくほう)- (ぶんぽう):ngữ pháp
(ほうじん):pháp nhân

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :