âm hán việt và cách đọc chữ 械 曲 汚

âm hán việt và cách đọc chữ 械 曲 汚

âm hán việt và cách đọc chữ 械 曲 汚
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

械 – Âm Hán Việt : GiỚI

Cách đọc Onyomi : かい
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 械 :

(きかい):máy móc
(きかいたいそう):dụng cụ tập thể dục

曲 – Âm Hán Việt : KHÚC

Cách đọc Onyomi : きょく
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 曲 :

(きょく): khúc nhạc
げる(おりまげる):bẻ cong
(きょくせん):đường vòng, đường gấp khúc
がる(まがる):rẽ

汚 – Âm Hán Việt : Ô

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : きた、よご
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 汚 :

れる(よごれる):vấy bẩn, nhơ bẩn
い(きたない):bẩn
す(よごす): làm bẩn, bôi nhọ
染(おせん): ô nhiễm

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest
error: