You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 標 倍 巻

âm hán việt và cách đọc chữ 標 倍 巻

âm hán việt và cách đọc chữ 標 倍 巻
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

標 – Âm Hán Việt : TIÊU, PHIÊU

Cách đọc Onyomi : ひょう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 標 :

(ひょうじゅん):tiêu chuẩn, hạn mức
(もくひょう):mục tiêu, đích
(ひょうほん):mẫu vật, tiêu bản

倍 – Âm Hán Việt : BỘI

Cách đọc Onyomi : ばい
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 倍 :

(ばい):sự gấp đôi, tăng lên
 (ばい):gấp ~

巻 – Âm Hán Việt : QUYỂN

Cách đọc Onyomi : かん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 巻 :

(まき):cuộn
く(まく):quấn
し(まきもどし):tua lại, quay lại

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: