âm hán việt và cách đọc chữ 欠 喜 治

âm hán việt và cách đọc chữ 欠 喜 治

âm hán việt và cách đọc chữ 欠 喜 治
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

欠 – Âm Hán Việt : KHIẾM

Cách đọc Onyomi : けつ
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 欠 :

(けっせき):vắng mặt
(けってん):khuyết điểm
(しゅっけつ):sự có mặt hay vắng mặt

喜 – Âm Hán Việt : HỈ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : よろこ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 喜 :

ぶ(よろこぶ):hạnh phúc, vui mừng
んで(よろこんで):sẵn lòng, hân hoan

治 – Âm Hán Việt : TRỊ

Cách đọc Onyomi : じ、ち
Cách đọc Kunyomi : なお
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 治 :

(せいじ):chính trị
(じちたい):thể chế tự trị
(じちかい): hội tự trị
す(なおす):sửa chữa

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :