You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 歴 箱 規

âm hán việt và cách đọc chữ 歴 箱 規

âm hán việt và cách đọc chữ 歴 箱 規
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

歴 – Âm Hán Việt : LỊCH

Cách đọc Onyomi : れき
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 歴 :

(ちゃくしんりれき):lịch sự cuộc gọi
(れきし):lịch sử
(りれきしょ):bản lí lịch

箱 – Âm Hán Việt : TƯƠNG

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : はこ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 箱 :

(じゅしんばこ):hòm thư đến
ゴミ(ごみばこ):thùng rác
(そうしんばこ):hòm thư đi

規 – Âm Hán Việt : QUY

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 規 :

(しんき):mới mẻ, mới lạ
(きてい):qui ước, qui định

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: