You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 消 防 救

âm hán việt và cách đọc chữ 消 防 救

âm hán việt và cách đọc chữ 消 防 救
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

消 – Âm Hán Việt : Tiêu

Cách đọc Onyomi : しょう
Cách đọc Kunyomi : き-える
け-す
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 消 :

(しょうぼう):phòng và chống (cháy, tai nạn)
す(けす):xoá, dập (lửa)
える(きえる):biến mất
しゴム(けしゴム):cục tẩy

防 – Âm Hán Việt : Phòng

Cách đọc Onyomi : ぼう
Cách đọc Kunyomi : ふせ-ぐ
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 防 :

(よぼう):dự phòng
ぐ(ふせぐ):ngăn cản

救 – Âm Hán Việt : Cứu

Cách đọc Onyomi : きゅう
Cách đọc Kunyomi : すく-う
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 救 :

(きゅうきゅうしゃ):xe cấp cứu
う(すくう):cứu

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
error: