You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 渡 昔 要

âm hán việt và cách đọc chữ 渡 昔 要

âm hán việt và cách đọc chữ 渡 昔 要
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

渡 – Âm Hán Việt : Độ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : わた-る
わた-す
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 渡 :

る(わたる):ngang qua (đường)
す(わたす):trao

昔 – Âm Hán Việt : Tích

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : むかし
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 昔 :

(むかし):ngày xưa

要 – Âm Hán Việt : Yếu

Cách đọc Onyomi : よう
Cách đọc Kunyomi : い-る
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 要 :

(ひつよう):cần thiết
る(いる):cần
(じゅうよう):cần thiết

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
error: