You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 点 橋 公

âm hán việt và cách đọc chữ 点 橋 公

âm hán việt và cách đọc chữ 点 橋 公
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

点 – Âm Hán Việt : Điểm

Cách đọc Onyomi : てん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 点 :

(こうさてん):ngã tư
(てんすう):điểm số
(~てん):~điểm

橋 – Âm Hán Việt : Kiều

Cách đọc Onyomi : きょう
Cách đọc Kunyomi : はし
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 橋 :

(ほどうきょう):cầu đi bộ (cầu trên cao)
(はし):cầu

公 – Âm Hán Việt : Công

Cách đọc Onyomi : こう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 公 :

(こうえん):công viên
(こうどう):đường công (đường do nhà nước làm, không phải do cá nhân làm)

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
error: