âm hán việt và cách đọc chữ 祈 福 拝

âm hán việt và cách đọc chữ 祈 福 拝

âm hán việt và cách đọc chữ 祈 福 拝
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

祈 – Âm Hán Việt : KÌ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : いの
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 祈 :

(きがん):kì mong, mong nguyện
る(いのる):cầu nguyện
り(いのり):lời cầu nguyện

福 – Âm Hán Việt : PHÚC

Cách đọc Onyomi : ふく
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 福 :

(こうふく):hạnh phúc
祉(ふくし):phúc lợi

拝 – Âm Hán Việt : BÁI

Cách đọc Onyomi : はい
Cách đọc Kunyomi : おが
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 拝 :

(はいけん):bái kiến, nhìn (kính ngữ)
(さんばいしゃ):người thăm viếng
(はいしゃく):mượn
む(おがむ):lạy

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :