You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 紅 玉 返

âm hán việt và cách đọc chữ 紅 玉 返

âm hán việt và cách đọc chữ 紅 玉 返
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

紅 – Âm Hán Việt : HỒNG

Cách đọc Onyomi : こう
Cách đọc Kunyomi : べに
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 紅 :

(こうちゃ):hồng trà
(くちべに): thỏi son môi

玉 – Âm Hán Việt : NGỌC, TÚC

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : たま
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 玉 :

(みずたま): chấm chấm, chấm tròn( trên vải)
(じゅうえんだま):đồng xu có trị giá 10 yên
(たま):đồng xu, dồng tiền

返 – Âm Hán Việt : PHẢN

Cách đọc Onyomi : へん
Cách đọc Kunyomi : かえ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 返 :

(へんじ):trả lời, hồi âm
(へんきん):trả tiền
却(へんきゃく):sự trả lại, sự hoàn trả
す(かえす):trả lại

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: