You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 組 束 授

âm hán việt và cách đọc chữ 組 束 授

âm hán việt và cách đọc chữ 組 束 授
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

組 – Âm Hán Việt : Tổ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : く-む
くみ
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 組 :

(~くみ):nhóm, tổ chức
む(くむ):hợp tác
(ばんぐみ):chương trình
てる(くみたてる):lắp ráp

束 – Âm Hán Việt : Thúc

Cách đọc Onyomi : そく
Cách đọc Kunyomi : たば
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 束 :

(やくそく):hứa
(はなたば):bó hoa

授 – Âm Hán Việt : Thụ

Cách đọc Onyomi : じゅ
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 授 :

(じゅぎょう):bài giảng
(きょうじゅ):trợ giảng

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
error: