You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 美 術 神

âm hán việt và cách đọc chữ 美 術 神

âm hán việt và cách đọc chữ 美 術 神
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

美 – Âm Hán Việt : Mỹ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : うつく-しい
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 美 :

(びじゅつかん):bảo tàng mỹ thuật
(びじん):người đẹp
しい(うつくしい):đẹp

術 – Âm Hán Việt : Thuật

Cách đọc Onyomi : じゅつ
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 術 :

(しゅじゅつ):phẫu thuật
(びじゅつ):mỹ thuật
(げいじゅつ):nghệ thuật
(ぎじゅつ):kỹ thuật

神 – Âm Hán Việt : Thần

Cách đọc Onyomi : しん、じん
Cách đọc Kunyomi : かみ
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 神 :

(じんじゃ):đền
(かみさま):thần
(しんけいしつ):quá nhậy cảm

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
error: