You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 肉 貸 堂

âm hán việt và cách đọc chữ 肉 貸 堂

âm hán việt và cách đọc chữ 肉 貸 堂
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

肉 – Âm Hán Việt : Nhục

Cách đọc Onyomi : にく
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N4

Những từ hay gặp đi với chữ 肉 :

(とりにく):thịt gà
(ぎゅうにく):thịt bò

貸 – Âm Hán Việt : Thải

Cách đọc Onyomi : たい
てい
Cách đọc Kunyomi : か-す
Cấp độ : JLPT N4

Những từ hay gặp đi với chữ 貸 :

(かしいえ):nhà cho thuê
す(かす):cho vay

堂 – Âm Hán Việt : Đường

Cách đọc Onyomi : どう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N4

Những từ hay gặp đi với chữ 堂 :

(しょくどう):nhà ăn
(こうどう):giảng đường

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
error: