You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 膚 救 普

âm hán việt và cách đọc chữ 膚 救 普

âm hán việt và cách đọc chữ 膚 救 普
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

膚 – Âm Hán Việt : PHU

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 膚 :

(ひふ): da

救 – Âm Hán Việt : CỨU

Cách đọc Onyomi : きゅう
Cách đọc Kunyomi : すく
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 救 :

(きゅうきゅう): sự sơ cứu, sự cấp cứu
う(すくう): cứu giúp, cứu trợ

普 – Âm Hán Việt : PHỔ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 普 :

(ふつう): thông thường
(ふだん): bình thường, thông thường, thường xuyên

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: