You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 装 雑 誌

âm hán việt và cách đọc chữ 装 雑 誌

âm hán việt và cách đọc chữ 装 雑 誌
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

装 – Âm Hán Việt : TRANG

Cách đọc Onyomi : そう、しょう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 装 :

(ほうそう):sự đóng gói, bao bì
(ふくそう):phục trang
(しんそうかいてん): mở cửa hàng tân trang (làm mới quần áo cũ)
-quần áo

雑 – Âm Hán Việt : TẠP

Cách đọc Onyomi : ざつ
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 雑 :

(ざつおん):tạp âm
な(ざつな):tạp nham
(ざつよう):việc vặt
(ざっか):tạp hóa

誌 – Âm Hán Việt : CHÍ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 誌 :

(ざっし):tạp chí
(にっし):báo ngày

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
error: