You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 製 容 器

âm hán việt và cách đọc chữ 製 容 器

âm hán việt và cách đọc chữ 製 容 器
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

製 – Âm Hán Việt : CHẾ

Cách đọc Onyomi : せい
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 製 :

(せいひん):sản phẩm
(せい):sản phẩm sản xuất tại~

容 – Âm Hán Việt : DUNG

Cách đọc Onyomi : よう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 容 :

(ないよう):nội dung
(びよう):vẻ đẹp, dung nhan
(ようき):đồ đựng

器 – Âm Hán Việt : KHÍ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : いつわ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 器 :

(しょっき):bát đĩa
(じゅわき):ống nghe
(らくひん):nhạc cụ
(うつわ):chậu , bát

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: