You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 要 利 細

âm hán việt và cách đọc chữ 要 利 細

âm hán việt và cách đọc chữ 要 利 細
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

要 – Âm Hán Việt : YẾU

Cách đọc Onyomi : よう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 要 :

な(じゅうような):quan trọng
(ようやく): sự tóm tắt, sự tóm lược
(ようてん):yếu điểm
る(いる):cần thiết

利 – Âm Hán Việt : LỢI

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 利 :

(りよう): lợi dụng, sử dụng
(きんり): lãi suất
便な(べんりな):tiện lợi
な(ゆうりな):có lợi

細 – Âm Hán Việt : TẾ

Cách đọc Onyomi : さい
Cách đọc Kunyomi : ほそ、こま
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 細 :

(めいさい): chi tiết, rõ ràng
い(ほそい):mỏng
かい(こまかい):chi tiết, tiền lẻ
い(こころほそい):cô đơn, trơ trọi

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: