âm hán việt và cách đọc chữ 記 迷 協

âm hán việt và cách đọc chữ 記 迷 協

âm hán việt và cách đọc chữ 記 迷 協
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

記 – Âm Hán Việt : KÍ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : しる
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 記 :

(にっき):nhật kí
(きごう):dấu, kí hiệu
(きしゃ):kí giả
す(しるす):chỉ
(きにゅう):nhập vào
(かき):ghi sau (dưới) đây
- kí sự

迷 – Âm Hán Việt : MÊ

Cách đọc Onyomi : めい
Cách đọc Kunyomi : まよ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 迷 :

惑(めいわく):phiền hà
う(まよう):lạc
(めいしん):mê tín
(まいご):trẻ bị lạc

協 – Âm Hán Việt : HiỆP

Cách đọc Onyomi : きょう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 協 :

(きょうりょく): hiệp lực, hợp tác
(きょうかい):hiệp hội
(きょうてい):hiệp định

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :