âm hán việt và cách đọc chữ 越 郊 周

âm hán việt và cách đọc chữ 越 郊 周

âm hán việt và cách đọc chữ 越 郊 周
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

越 – Âm Hán Việt : VIỆT, HOẠT

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 越 :

す(ひっこす):chuyển nhà
しの(おこしのさい):khi tới, xuất hiện
す- chuyển xe

郊 – Âm Hán Việt : GIAO

Cách đọc Onyomi : こう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 郊 :

(こうがい):giao ngoại
(きんこう):ngoại ô, ngoại thành

周 – Âm Hán Việt : CHU

Cách đọc Onyomi : しゅう
Cách đọc Kunyomi : まわ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 周 :

(えんしゅう):vòng tròn
り(まわり):xung quanh

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :