You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 追 伸 皆

âm hán việt và cách đọc chữ 追 伸 皆

âm hán việt và cách đọc chữ 追 伸 皆
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

追 – Âm Hán Việt : TRUY, ĐÔI

Cách đọc Onyomi : つい
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 追 :

(ついか):sự thêm vào
す(おいこす):chạy vượt, vượt qua
う(おう):truy, đuổi
く(おいつく):đuổi kịp

伸 – Âm Hán Việt : THÂN

Cách đọc Onyomi : しん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 伸 :

(ついしん):tái bút
びる(のびる):dãn ra

皆 – Âm Hán Việt : GIAI

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : みな
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 皆 :

(みな):mọi người
さん(みなさん):mọi người

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
error: