You dont have javascript enabled! Please enable it!

âm hán việt và cách đọc chữ 郵 局 貯

âm hán việt và cách đọc chữ 郵 局 貯

âm hán việt và cách đọc chữ 郵 局 貯
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

郵 – Âm Hán Việt : BƯU

Cách đọc Onyomi : ゆう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 郵 :

便 (ゆうびん):bưu điện
(ゆうそう): thư từ, thư tín

局 – Âm Hán Việt : CỤC

Cách đọc Onyomi : きょく
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 局 :

便(ゆうびんきょく): bưu điện
(ほうそうきょく):đài truyền hình
(やっきょく): hiệu thuốc

貯 – Âm Hán Việt : TRỮ

Cách đọc Onyomi : ちょ
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 貯 :

(ちょきん): tiền tiết kiệm

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: