âm hán việt và cách đọc chữ 階 段 箱

âm hán việt và cách đọc chữ 階 段 箱

âm hán việt và cách đọc chữ 階 段 箱
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

階 – Âm Hán Việt : Giai

Cách đọc Onyomi : かい
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 階 :

(かい):tầng ~

段 – Âm Hán Việt : Đoạn

Cách đọc Onyomi : だん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 段 :

(かいだん):cầu thang

箱 – Âm Hán Việt : Tương

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : はこ
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 箱 :

(はこ):hộp, thùng
ゴミ(ごみばこ):thùng rác

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :