âm hán việt và cách đọc chữ 頼 府 到

âm hán việt và cách đọc chữ 頼 府 到

âm hán việt và cách đọc chữ 頼 府 到
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

頼 – Âm Hán Việt : LẠI

Cách đọc Onyomi : らい
Cách đọc Kunyomi : たの、たよ
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 頼 :

(いらい):tín nhiệm
る(たよる):nhờ
む(たのむ):trông vào
りない(たよりない):không đáng tin
もしい(たのもしい):đáng tin cậy

府 – Âm Hán Việt : PHỦ

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 府 :

(とどうふけん):sự phân chia hành chính của Nhật (Thủ đạo phủ huyện)
(とうきょうふ):phủ kyoto

到 – Âm Hán Việt : ĐÁO

Cách đọc Onyomi : とう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 到 :

(とうちゃく):đến, đến nơi

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :