You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 飛 非 常

âm hán việt và cách đọc chữ 飛 非 常

âm hán việt và cách đọc chữ 飛 非 常
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

飛 – Âm Hán Việt : Phi

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : と-ぶ
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 飛 :

(ひこうき):sân bay
ぶ(とぶ):bay

非 – Âm Hán Việt : Phi

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 非 :

(ひじょう):hơn bình thường, bất bình thường
に(ひじょうに):cự kỳ, rất
(ひじょうぐち):cửa thoát hiểm

常 – Âm Hán Việt : Thường

Cách đọc Onyomi : じょう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 常 :

(にちじょう):thường ngày
(せいじょう):đúng, bình thường

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
error: