âm hán việt và cách đọc chữ 飛 駐 捨

âm hán việt và cách đọc chữ 飛 駐 捨

âm hán việt và cách đọc chữ 飛 駐 捨
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

飛 – Âm Hán Việt : PHI

Cách đọc Onyomi : ひょう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 飛 :

 (ひこうじょう): sân bay
ぶ (とぶ): bay
す(とびだす): bay ra

駐 – Âm Hán Việt : TRÚ

Cách đọc Onyomi : ちゅう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 駐 :

 (ちゅうしゃじょう): bãi đỗ xe
 (ちゅうしゃ): đỗ xe

捨 – Âm Hán Việt : XÁ, XẢ

Cách đọc Onyomi : しゃ
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N2

Những từ hay gặp đi với chữ 捨 :

(ししゃごにゅう): làm tròn số
てる(すてる): vứt bỏ, ném đi

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :