You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

âm hán việt và cách đọc chữ 駐 無 満

âm hán việt và cách đọc chữ 駐 無 満

âm hán việt và cách đọc chữ 駐 無 満
âm hán việt và cách đọc chữ . Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Kanji này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn âm Hán Việt và cách đọc của 3 chữ : 

駐 – Âm Hán Việt : Trú

Cách đọc Onyomi : ちゅう
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 駐 :

(ちゅうしゃ):đỗ xe
(ちゅうしゃじょう): bãi đỗ xe

無 – Âm Hán Việt : Vô

Cách đọc Onyomi :
Cách đọc Kunyomi : ない
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 無 :

(むりょう):miễn phí
(むり):vô lý, không thể
い(ない):không có

満 – Âm Hán Việt : Mãn

Cách đọc Onyomi : まん
Cách đọc Kunyomi :
Cấp độ : JLPT N3

Những từ hay gặp đi với chữ 満 :

(まんしゃ):(bãi đỗ) đầy xe
(まんいん):đầy người
(ふまん):không đủ người

Trên đây là nội dung bài viết : âm hán việt và cách đọc chữ . Các bạn có thể tìm các chữ Kanji khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : âm Hán Việt và cách đọc chữ + chữ Kanji cần tìm. Bạn sẽ tìm được từ cần tra cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :
error: