You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

ăn diện, giải lao, lưỡi tiếng Nhật là gì ?

ăn diện, giải lao, lưỡi tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

ăn diện, giải lao, lưỡi tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
ăn diện, giải lao, lưỡi tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : ăn diện giải lao lưỡi

ăn diện

Nghĩa tiếng Nhật () : おしゃれ
Cách đọc : おしゃれ oshare
Ví dụ :
Đứa trẻ đó ăn diện nhỉ
あのはおしゃれだね。

giải lao

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : きゅうけい kyuukei
Ví dụ :
Chúng ta nghỉ giải lao 1 chút đi
憩しましょう。

lưỡi

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : した shita
Ví dụ :
Hãy thè lưỡi ra
舌をしてください。

Trên đây là nội dung bài viết : ăn diện, giải lao, lưỡi tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: