bạn bè, cùng hội cùng thuyền, chỉnh lý, chỉnh sửa, đạt đến tiếng Nhật là gì ?

bạn bè, cùng hội cùng thuyền, chỉnh lý, chỉnh sửa, đạt đến tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

bạn bè, cùng hội cùng thuyền, chỉnh lý, chỉnh sửa, đạt đến tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
bạn bè, cùng hội cùng thuyền, chỉnh lý, chỉnh sửa, đạt đến tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : bạn bè, cùng hội cùng thuyền chỉnh lý, chỉnh sửa đạt đến

bạn bè, cùng hội cùng thuyền

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : なかま
Ví dụ :
Anh ấy có nhiều bạn bè
にはがたくさんいる。

chỉnh lý, chỉnh sửa

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : せいり
Ví dụ :
Tôi đã chỉnh sửa quần áo cũ
しました。

đạt đến

Nghĩa tiếng Nhật () : 至る
Cách đọc : いたる
Ví dụ :
Cuối cũng có vẻ đã đạt tới kết quả nhỉ
ようやく論に至ったようね

Trên đây là nội dung bài viết : bạn bè, cùng hội cùng thuyền, chỉnh lý, chỉnh sửa, đạt đến tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :