bang, quốc gia, trận đấu, kết cục tiếng Nhật là gì ?

bang, quốc gia, trận đấu, kết cục tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

bang, quốc gia, trận đấu, kết cục tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
bang, quốc gia, trận đấu, kết cục tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : bang, quốc gia trận đấu kết cục

bang, quốc gia

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こっか
Ví dụ :
Thủ tưởng là lãnh đạo của đất nước
のリーダーだ。

trận đấu

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しあい
Ví dụ :
Trận đấu ngày mai bắt đầu từ mấy giờ?
からですか。

kết cục

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : けっきょく
Ví dụ :
Anh ấy kết cục là đã nói gì vậy không biết
いたかったのだろう。

Trên đây là nội dung bài viết : bang, quốc gia, trận đấu, kết cục tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :