You dont have javascript enabled! Please enable it!

bánh quy, xe lăn, mưa lớn tiếng Nhật là gì ?

bánh quy, xe lăn, mưa lớn tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

bánh quy, xe lăn, mưa lớn tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
bánh quy, xe lăn, mưa lớn tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : bánh quy xe lăn mưa lớn

bánh quy

Nghĩa tiếng Nhật () : クッキー
Cách đọc : クッキー
Ví dụ :
Tôi đã ăn bánh bích quy và uống hồng trà
クッキーとをいただきました。

xe lăn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : くるまいす
Ví dụ :
Cô ấy đang ngồi xe lăn
っています。

mưa lớn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : おおあめ
Ví dụ :
Do có bão nên có mưa lớn
になったの。

Trên đây là nội dung bài viết : bánh quy, xe lăn, mưa lớn tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: