You dont have javascript enabled! Please enable it!

bảo tàng, sân ga, chuyển nhà tiếng Nhật là gì ?

bảo tàng, sân ga, chuyển nhà tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

bảo tàng, sân ga, chuyển nhà tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
bảo tàng, sân ga, chuyển nhà tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : bảo tàng sân ga chuyển nhà

bảo tàng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : はくぶつかん hakubutsukan
Ví dụ :
hôm qua, tôi đã đi thăm bảo tàng xe hơi
の博った。

sân ga

Nghĩa tiếng Nhật () : ホーム
Cách đọc : ホーム ho-mu
Ví dụ :
Xe điện sắp tới ga này
もうすぐこのホームにます。

chuyển nhà

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ひっこす hikkosu
Ví dụ :
Sang tháng sau tôi sẽ chuyển nhà sang Osaka
阪にします。

Trên đây là nội dung bài viết : bảo tàng, sân ga, chuyển nhà tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: