You dont have javascript enabled! Please enable it!

bể bơi, đàn Piano, toả sáng tiếng Nhật là gì ?

bể bơi, đàn Piano, toả sáng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

bể bơi, đàn Piano, toả sáng tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
bể bơi, đàn Piano, toả sáng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : bể bơi đàn Piano toả sáng

bể bơi

Nghĩa tiếng Nhật () : プール
Cách đọc : プール pu-ru
Ví dụ :
Tôi đi bể bơi vào kỳ nghỉ hè
Bể bơi đầy chật người
みにプールにった。
プールはでいっぱいです。

đàn Piano

Nghĩa tiếng Nhật () : ピアノ
Cách đọc : ピアノ piano
Ví dụ :
Ngày xưa tôi đã học chơi đàn Piano
Âm của cây đàn Piano này không tốt lắm
、ピアノをっていました。
このピアノはがあまりくない。

toả sáng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ひかる hikaru
Ví dụ :
Anh ấy đã toả sáng lấp lánh
Ngôi sao toả sáng lấp lánh
波がきらきらっていました。
がきらきらっている。

Trên đây là nội dung bài viết : bể bơi, đàn Piano, toả sáng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: