You dont have javascript enabled! Please enable it!

bệnh nhân, sắc mặt, màu vàng kim tiếng Nhật là gì ?

bệnh nhân, sắc mặt, màu vàng kim tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

bệnh nhân, sắc mặt, màu vàng kim tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
bệnh nhân, sắc mặt, màu vàng kim tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : bệnh nhân sắc mặt màu vàng kim

bệnh nhân

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : びょうにん
Ví dụ :
Có người bị bệnh, nên xe điện dừng lại 1 chút
たのでまったんだ。

sắc mặt

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かおいろ
Ví dụ :
Sắc mặt anh không tốt nhỉ
がよくありませんね。

màu vàng kim

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : きんいろ
Ví dụ :
Mái của ngôi chùa đó màu vàng nhỉ
あの根はですね。

Trên đây là nội dung bài viết : bệnh nhân, sắc mặt, màu vàng kim tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: