bí mật, nhắm mắt, việc cần làm tiếng Nhật là gì ?

bí mật, nhắm mắt, việc cần làm tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

bí mật, nhắm mắt, việc cần làm tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
bí mật, nhắm mắt, việc cần làm tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : bí mật nhắm mắt việc cần làm

bí mật

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ないしょ naisho
Ví dụ :
Chuyện này bí mật, không được nói với kachou (trưởng bộ phận) đó
このは課にはですよ。

nhắm mắt

Nghĩa tiếng Nhật () : つぶる
Cách đọc : つぶる tsuburu
Ví dụ :
Hãy nhắm mắt lại
をつぶってください。

việc cần làm

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ようけん youken
Ví dụ :
Tôi đã ghi lại những việc cần làm
をメモしておきました。

Trên đây là nội dung bài viết : bí mật, nhắm mắt, việc cần làm tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :