You dont have javascript enabled! Please enable it!

bí ngô, Bể cá, bán hết hàng tiếng Nhật là gì ?

bí ngô, Bể cá, bán hết hàng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

bí ngô, Bể cá, bán hết hàng tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
bí ngô, Bể cá, bán hết hàng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : bí ngô Bể cá bán hết hàng

bí ngô

Nghĩa tiếng Nhật () : かぼちゃ
Cách đọc : かぼちゃ
Ví dụ :
Canh bí ngô ngon thật
かぼちゃのスープはしいです。

Bể cá

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : すいぞくかん
Ví dụ :
Trong bể cá này có bạch tuộc đó
ここのにはイカがいます。

bán hết hàng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しなぎれ
Ví dụ :
Sữa đã bán hết
れだったよ。

Trên đây là nội dung bài viết : bí ngô, Bể cá, bán hết hàng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: