bị trúng, bị mắc (bệnh), tìm kiếm, yêu cầu, cho (kính ngữ) tiếng Nhật là gì ?

bị trúng, bị mắc (bệnh), tìm kiếm, yêu cầu, cho (kính ngữ) tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

bị trúng, bị mắc (bệnh), tìm kiếm, yêu cầu, cho (kính ngữ) tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
bị trúng, bị mắc (bệnh), tìm kiếm, yêu cầu, cho (kính ngữ) tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : bị trúng, bị mắc (bệnh) tìm kiếm, yêu cầu cho (kính ngữ)

bị trúng, bị mắc (bệnh)

Nghĩa tiếng Nhật () : かかる
Cách đọc : かかる
Ví dụ :
Cô ấy đã bị mắc bệnh cúm
はインフルエンザにかかっていますね。

tìm kiếm, yêu cầu

Nghĩa tiếng Nhật () : 求める
Cách đọc : もとめる
Ví dụ :
Bọn trẻ cần tới tình yêu của cha mẹ
を求めます。

cho (kính ngữ)

Nghĩa tiếng Nhật () : さる
Cách đọc : くださる
Ví dụ :
Tôi đã nhận được thư từ giáo viên
さいました。

Trên đây là nội dung bài viết : bị trúng, bị mắc (bệnh), tìm kiếm, yêu cầu, cho (kính ngữ) tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :