bình nước, chụp X- quang, cảm thấy thêm mạnh mẽ tiếng Nhật là gì ?

bình nước, chụp X- quang, cảm thấy thêm mạnh mẽ tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

bình nước, chụp X- quang, cảm thấy thêm mạnh mẽ tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
bình nước, chụp X- quang, cảm thấy thêm mạnh mẽ tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : bình nước chụp X- quang cảm thấy thêm mạnh mẽ

bình nước

Nghĩa tiếng Nhật () : ポット
Cách đọc : ポット
Ví dụ :
Nước nóng có ở trong bình
はポットにっています。

chụp X- quang

Nghĩa tiếng Nhật () : レントゲン
Cách đọc : レントゲン
Ví dụ :
Tôi đã chụp X quang trong viện rồi đó
でレントゲンを撮ったよ。

cảm thấy thêm mạnh mẽ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こころづよい
Ví dụ :
Có anh ở bên cạnh tôi cảm thấy thêm mạnh mẽ
あなたがにいてくれるとい。

Trên đây là nội dung bài viết : bình nước, chụp X- quang, cảm thấy thêm mạnh mẽ tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :