bóng chày chuyên nghiệp, dao cạo râu, vài chục tiếng Nhật là gì ?

bóng chày chuyên nghiệp, dao cạo râu, vài chục tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

bóng chày chuyên nghiệp, dao cạo râu, vài chục tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
bóng chày chuyên nghiệp, dao cạo râu, vài chục tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : bóng chày chuyên nghiệp dao cạo râu vài chục

bóng chày chuyên nghiệp

Nghĩa tiếng Nhật () : プロ
Cách đọc : プロやきゅう
Ví dụ :
Bóng chày chuyên nghiệp gần đây thú vị nhỉ
のプロくなってきたね。

dao cạo râu

Nghĩa tiếng Nhật () : かみそり
Cách đọc : かみそり
Ví dụ :
Tôi bị dao cạo cắt vào tay
かみそりの刃でりました。

vài chục

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : なんじゅう
Ví dụ :
Cửa hàng đó có tận vài chục người đang xếp hàng
そのしていたよ。

Trên đây là nội dung bài viết : bóng chày chuyên nghiệp, dao cạo râu, vài chục tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :