You dont have javascript enabled! Please enable it!

cà phê đá, chỗ kia, chim tiếng Nhật là gì ?

cà phê đá, chỗ kia, chim tiếng Nhật là gì – Từ điển Việt Nhật

cà phê đá, chỗ kia, chim tiếng Nhật là gì - Từ điển Việt Nhật
cà phê đá, chỗ kia, chim tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : cà phê đá chỗ kia chim

cà phê đá

Nghĩa tiếng Nhật : アイスコーヒー
Cách đọc : アイスコーヒー thisuko-hi-
Ví dụ :
Hãy cho tôi cà phê đá
アイスコーヒーをください。

chỗ kia

Nghĩa tiếng Nhật : あそこ
Cách đọc : おそこ osoko
Ví dụ :
Chỗ kia là điểm dừng xe bus
Cửa ra ở chỗ kia
あそこにバスがあります。
はあそこです。

chim

Nghĩa tiếng Nhật :
Cách đọc : とり tori
Ví dụ :
Ở đằng kia có con chim đẹp
あそこに綺麗ながいます。

Trên đây là nội dung bài viết : cà phê đá, chỗ kia, chim tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(nên là tiếng Việt có dấu để có kế quả chuẩn xác) + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: