You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

cảm tưởng, giải thích, một loạt tiếng Nhật là gì ?

cảm tưởng, giải thích, một loạt tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

cảm tưởng, giải thích, một loạt tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
cảm tưởng, giải thích, một loạt tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : cảm tưởng giải thích một loạt

cảm tưởng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かんそう
Ví dụ :
Cho tôi hỏi cảm tưởng của anh/chị
をおかせください。

giải thích

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : かいせつ
Ví dụ :
Tôi đã đọc cột giải thích của tờ báo
欄をみました。

một loạt

Nghĩa tiếng Nhật () : シリーズ
Cách đọc : シリーズ
Ví dụ :
Seri này có tận 20 chuyện
このシリーズは50もあるそうよ。

Trên đây là nội dung bài viết : cảm tưởng, giải thích, một loạt tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: